RODO

W związku z faktem, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO/GDPR). Pragniemy Państwa zapewnić, że Państwa dane osobowe oraz dane osób w imieniu których podpisali Państwo umowę o świadczenie usługi edukacyjnej  są przetwarzane i bezpiecznie przechowywane zgodnie z obowiązującymi dotąd przepisami oraz zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami RODO.

Informujemy również, że nadal obowiązuje zgoda na przetwarzanie danych osobowych  którą wyrazili Państwo przy podpisywaniu umowy o świadczenie przez Nas usługi edukacyjnej.

W związku z nowymi wymogami legislacyjnymi poniżej mogą Państwo znaleźć szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku ze świadczoną usługą edukacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Z poważaniem

Zespół BlabberSchool

Comments are closed.