NG learning

Metoda National Geographic Learning

Język angielski + Wiedza, Umiejętności, Wartości

W kursach dla dzieci (6-12 lat) nasza szkoła korzysta z podręczników NGL, aby przekazywać małym odkrywcom wiedzę o otaczającym nas świecie, bazując na rozwijaniu ich językowych umiejętności.

Podręczniki National Geographic Learning oferują dużo więcej niż wąsko rozumianą naukę języka angielskiego:

  • Teksty i materiały wizualne National Geographic budują motywację uczniów do nauki.
  • Podręczniki National Geographic Learning poszerzają wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości.
  • Wzbudzają w słuchaczach ciekawość i pozwalają lepiej rozumieć świat.
  • Zaszczepiają w młodych i starszych słuchaczach umiejętność krytycznego myślenia i uczą, w jaki sposób selekcjonować informacje.
  • Praca w grupach i zadania projektowe rozwijają umiejętność współpracy i skutecznej komunikacji.
  • Słuchacze zdobywają wiedzę na temat publicznego prezentowania swoich prac i poglądów.
  • Podręczniki National Geogrphic Learning pomagają słuchaczom budować pewność siebie w kontaktach z innymi ludźmi.
  • Słuchacze uczą się odpowiedzialności za siebie, innych ludzi i otaczający świat.
  • Podręczniki National Geographic Learning pokazują wartość otwartej postawy wobec innych ludzi, przy zachowaniu dumy ze swojego miejsca na ziemi.
Plakaty_NG_poziom_2
NGL_Blabber